TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Bine aţi venit pe site-ul www.antrodia.ro (denumit în continuare „Antrodia.ro” sau „Site-ul”). Site-ul este deținut şi administrat de către societatea TAIPEI CIMEO S.R.L. (denumită în continuare „TAIPEI CIMEO”), având următoarele date de identificare: sediu social ȋn Str. Poet Vasile Cârlova nr. 2, bl. A7bis, ap. 26, sector 3, Bucureşti, număr de ȋnregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti J40/9101/2019, cod unic de ȋnregistrare RO41383876, e-mail office@cimeo.ro , telefon 0764 220 786, cont bancar nr. RO56 BTRL RONC RT05 0785 3401, deschis la Banca Transilvania S.A.

A. PREVEDERI GENERALE

Site-ul este creat pentru interes personal şi informare, astfel ȋncât fiţi bineveniţi să navigaţi prin Site.
Navigarea în cadrul Antrodia.ro, urmată sau nu de o Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Cumpărător sau Utilizator a Termenilor şi condiţiilor detaliate mai jos (denumite ȋn continuare „Termeni şi Condiţii Antrodia.ro”), care vă sunt puse la dispoziţie de TAIPEI CIMEO ȋn mod gratuit.
Utilizatorii acceptă, ȋn mod expres, că simpla utilizare sau accesare a serviciilor oferite de catre TAIPEI CIMEO prin intermediul Site-ului, reprezintă acceptarea deplină şi necondiţionată a Prezentei Secţiuni, ȋmpreună cu orice modificări ulterioare. Dacă nu sunteţi de acord să respectaţi Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro, vă rugăm să nu utilizaţi Site-ul.
TAIPEI CIMEO garantează oricărui Utilizator acces limitat, ȋn interes personal (i.e. informare, efectuarea de comenzi online), pe Site, neconferindu-i acestuia dreptul de a descărca informaţii sau fotografii, de a reproduce parţial sau integral conţinutul Site-ului, de a modifica parţial sau integral conţinutul Site-ului, de a copia, de a (re)vinde sau de a exploata Site-ul ȋn orice altă manieră, ȋn scopuri comerciale sau contrare intereselor TAIPEI CIMEO, fără acordul prealabil scris al acesteia. TAIPEI CIMEO poate refuza cererea de ȋnregistrare ȋn situaţiile ȋn care constată că s-au utilizat informaţii neconforme cu realitatea.
Recomandăm parcurgerea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor Antrodia.ro, atât la momentul efectuării primei accesări a Site-ului, dar şi periodic, deoarece TAIPEI CIMEO ȋşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza, ȋn orice moment, conţinutul Site-ului, fără o altă notificare prealabilă.
Conținutul Site-ului nu a fost creat ca să se acorde sau să constituie o consultaţie medicală și nu poate fi considerat ca asistență preventivă, încurajare sau tratament pentru anumite afecţiuni. Înainte de a ȋncepe orice tratament cu suplimente alimentare sau un program de exerciţii, vă recomandăm să consultați un doctor specialist, calificat pentru diagnostic şi tratament. Utilizarea de către dumneavoastră a informaţiilor disponibile pe Site este responsabilitatea dumneavoastră și este făcută pe riscul propriu.
Produsele comercializate pe acest Site nu sunt destinate revânzării.
Utilizatorul nu poate cesiona, delega sau transfera drepturile sau obligaţiile sale cuprinse ȋn Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro.
Ȋn caz de divergenţă sau neȋnţelegere ȋntre TAIPEI CIMEO şi Utilizator/Client/Cumpărător, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul efectuării comenzii.
Legislaţia aplicabilă este:
• Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009), republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 21 august 1992, privind protecţia consumatorilor;
• Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor in relatia cu consumatorii şi armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
• Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 356/2002 privind comerţul electronic.
• Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora.
• Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
Acest Site este disponibil pentru a fi folosit ȋn România şi respectă legile române. Persoanele care aleg să acceseze Site-ul din străinătate o fac din iniţiativa lor şi pe riscul lor, ele fiind singurele responsabile pentru conformitatea cu legile locale aplicabile.

B. PREVEDERI SPECIALE

1. DEFINIŢII
Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles:
Antrodia.ro: Site-ul şi magazinul online care permite plasarea Comenzilor de către Cumpărător, precum și prestarea de servicii puse la dispoziţie de către Vânzător. Antrodia.ro este deţinut, operat şi administrat de către Vânzător.
TAIPEI CIMEO: societatea TAIPEI CIMEO S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social ȋn Str. Poet Vasile Cârlova nr. 2, bl. A7bis, ap. 26, sector 3, Bucureşti, număr de ȋnregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti J40/9101/2019, cod unic de ȋnregistrare RO41383876.
Vânzător: TAIPEI CIMEO.
Client: orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani sau orice persoană juridică care vizitează Antrodia.ro și ȋşi face un Cont;
Cumpărător: orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani sau orice persoană juridică care vizitează Antrodia.ro și efectuează o Comandă în baza unui Cont sau fără a avea creat un Cont;
Utilizator: orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani, care vizitează Antrodia.ro;
Cont: secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail validă şi o parolă care (i) permite Clientului/Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care (ii) conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul acestuia ȋn Site (e.g. Comenzi, facturi fiscale). Clientul/Cumpărătorul este responsabil şi se va asigura că toate informaţiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete şi actualizate.
Favorite: secţiune din Cont care permite Clientului/Cumpărătorului să ȋşi creeze o Listă cu Produse pe care doreşte să le urmărească ȋn vederea unei eventuale achiziţii, folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător – de urmărire a Produselor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.
Listă: secţiunea din Favorite ȋn care Clientul/Cumpărătorul poate adăuga Produse pe care doreşte să le urmărească ȋn vederea unei eventuale achiziţii şi pe care, ulterior, le poate şterge sau le poate adăuga ȋn Coşul de cumpărături.
Coşul meu: secţiune din Cont care permite Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Produse pe care doreşte să le achiziţioneze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; ȋn cazul ȋn care Produsele nu sunt achiziţionate la momentul adăugării, prin efectuarea Comenzii, Clientul/Cumpărătorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Produselor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.
Site: site-ul www.antrodia.ro şi magazinul online găzduit la adresa web www.antrodia.ro/magazin/.
Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare ȋntre Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenţia sa de a achiziţiona Produse de pe Site şi să facă plata acestora.
Produse: orice produs listat pe Site, inclusiv produsele şi serviciile menţionate ȋn Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului, ca urmare a Contractului ȋncheiat.
Contract: contractul de vânzare-cumpărare, ȋncheiat la distanţă, prin email, ȋntre Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului, prin care Vânzătorul este de acord să vândă şi să livreze Produsele, iar Cumpărătorul este de acord să le achiziţioneze, să le primească şi să facă plata acestora, ȋn acord cu principiile stabilite ȋn Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro.
Conţinut: toate informaţiile/datele:
• de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• din oricare email trimis de către Vânzător Cumpărătorului, prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• comunicate prin orice mijloc Cumpărătorului, de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• legate de Produsele şi/sau serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător ȋntr-o anumită perioadă;
• legate de Produsele şi/sau serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are ȋncheiate contracte de parteneriat, ȋntr-o anumită perioadă;
• referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.
Testimonial: o evaluare scrisă de către un Cumpărător sau de către beneficiarul unui Produs, redactată pe baza experienţei personale şi a capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative, făcută cu scopul de (i) a spune dacă recomandă Produsul respectiv şi (ii) de a ȋmpărtăşi experienţa sa cu Produsul sau cu Vânzătorul.
Rating: modalitate de exprimare a gradului de satisfacţie a unui Cumpărător faţă de un Produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare Produs putând primi un punctaj de la o stea – la cinci stele. Acest grad de satisfacţie va fi asociat ȋntotdeauna Testimonialului scris de Cumpărător asupra unui Produs.
Comentariu: apreciere sau observaţie cu scop critic, pe marginea unui Testimonial sau a unui alt comentariu.
Intrebare: formulă de adresare către Cumpărători cu scopul de a obţine informaţii despre un Produs din pagina respectiva.
Răspuns: informaţie scrisă care este transmisă Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Ȋntrebare ȋn Site, ȋn pagina unui anumit Produs. Răspunsul reprezintă o explicaţie oferită de un Cumpărător unui Client/alt potenţial cumpărător, ȋn cadrul unei discuţii.
Reclamaţie: posibilitatea oferită Cumpărătorului ca, ȋn conformitate cu normele legale existente, să ȋnainteze o solicitare de rezolvare a unor situaţii considerate de către acesta drept abateri de la condiţiile legale sau contractuale de furnizare a Produselor, la care aşteaptă un răspuns.
Termeni şi Condiţii Antrodia.ro: prezentele Termene şi Condiţii.
Comunicări Comerciale: orice tip de mesaj trimis (e.g. e-mail, SMS, apel telefonic) conţinând informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire la Produse similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achiziţionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii, informaţii referitoare la Produsele adăugate ȋn secţiunea „Cont/Coşul meu” sau secţiunea „Cont/Favorite”, precum şi alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piaţă, sondaje de opinie, newslettere.
Tranzacţie: ȋncasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Produs, pe Antrodia.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Specificaţii: toate specificaţiile şi/sau descrierile Produselor astfel cum sunt precizate pe Site.
Curier: orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

2.1 Accesul ȋn vederea efectuării unei Comenzi ȋi este permis oricărui Utilizator/Client/Cumpărător. Pentru motive justificate, Antrodia.ro ȋşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul unui Utilizator/Client/Cumpărător, ȋn vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, ȋn cazul ȋn care consideră că, ȋn baza conduitei sau a activităţii pe Site, acţiunile Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului ar putea prejudicia ȋn vreun fel Antrodia.ro. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii al Vânzătorului, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate.

2.2 Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta, inclusiv prin suport online ȋn baza unei programări sau prin adresele menţionate la secţiunea „contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

2.3 Ȋn cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, Vânzătorul ȋşi rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Clienţilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, ȋn vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului.

2.4 TAIPEI CIMEO poate publica pe Site informaţii despre Produse, servicii şi/sau promoţii practicate de catre aceasta sau de către oricare alt terţ cu care are ȋncheiate contracte de parteneriat, ȋntr-o anumită perioadă de timp şi ȋn limita stocului disponibil.

2.5 Toate preţurile aferente Produselor şi toate tarifele aferente serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate ȋn lei (RON) şi includ T.V.A.

2.6 Ȋn cazul plăţilor online, Vânzătorul nu este/nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, ȋn cazul ȋn care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

2.7 Toate informaţiile folosite pentru descrierea Produselor şi/sau a serviciilor disponibile pe Site (e.g. imagini statice/dinamice, prezentări multimedia) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

2.8 După minim o lună de zile de la achiziţionarea unui Produs, Cumpărătorului i se poate solicita ȋnscrierea unui Testimonial legat de Produsul achiziţionat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email ȋnscrisă de Cumpărător ȋn Cont. In acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/Clienţi/Cumpărători de pe Site şi se implică activ ȋn detalierea cât mai completă a caracteristicilor Produselor. Pentru a fi publicat Testimonialul ȋn Site, Vânzătorul va trebui să aprobe postarea acestuia, nefiind obligatorie postarea integrală sau parţială.

3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA ŞI INDUSTRIALA

3.1 Conţinutul, astfel cum este definit ȋn Art. 1 (incluzând, dar fără limitare logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia de pe Site), este şi va rămâne proprietatea exclusivă a TAIPEI CIMEO, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute ȋn acest sens, ȋn mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare). Excepţie face acel conţinut sub care este scrisă sursa.

3.2 Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut ȋn orice alt context decât cel original intenţionat de TAIPEI CIMEO, includerea oricărui Conţinut ȋn afara Site-ului, ȋndepărtarea ȋnsemnelor care semnifică dreptul de autor al TAIPEI CIMEO asupra Conţinutului, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al TAIPEI CIMEO.

3.3 Orice Conţinut la care un Utilizator/Client/Cumpărător are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Termenilor şi Condiţiilor Antrodia.ro, ȋn cazul ȋn care Conţinutul nu este ȋnsoţit de un acord de utilizare specific şi valid ȋncheiat ȋntre TAIPEI CIMEO şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea TAIPEI CIMEO cu referire la acel Conţinut.

3.4 Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai ȋn scopuri personale sau non-comerciale, numai ȋn cazul ȋn care acestea nu intră ȋn conflict cu Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro. Orice altă utilizare, pentru alte scopuri decât cele mai sus menţionate, este strict interzisă, dacă nu există acord de utilizare.

4. DOCUMENTE CONTRACTUALE

4.1 Prin ȋnregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (apel telefonic şi/sau e-mail) prin care Vânzătorul ȋşi derulează operaţiunile comerciale.

4.2 Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

4.3 Pentru motive justificate, Vânzătorul ȋşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comanda. Dacă modifică cantitatea de Produse din Comandă, Vânzătorul (i) va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon pus(ă) la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi (ii) va returna suma achitată.

4.4 Contractul se consideră ȋncheiat ȋntre Vânzător şi Cumpărător ȋn momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

4.5 Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător, ȋn mod gratuit, pe Site, vor sta la baza Contractului pentru Produsele achiziţionate.

5. COMANDA

5.1 Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor dorite ȋn Coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda prin efectuarea plăţii prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adaugat ȋn Coşul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziţie ȋn măsura ȋn care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Produs ȋn Coşul de cumpărături, ȋn lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine ȋnregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

5.2 Ȋn mod excepţional, pentru Produsele care au o concentraţie mai mare, Vânzătorul ȋşi rezervă dreptul de a nu putea fi adăugate ȋn Coşul de cumpărături, neputând fi efectuată o Comandă ȋn ȋnţelesul Termenilor şi Condiţiilor Antrodia.ro, urmând ca Vânzătorul să ȋl contacteze pe Cumpărătorul interesat.

5.3 Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca (i) toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate, la data plasării Comenzii, şi că (ii) Vânzătorul poate să ȋl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, ȋn orice situaţie ȋn care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.4 TAIPEI CIMEO își rezervă dreptul de a fixa cantitatea maximă de Produse pe care o poate furniza Cumpărătorului.

5.5 Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, ȋn urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, ȋn următoarele cazuri:

5.5.1 neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, ȋn cazul plăţii online;

5.5.2 eşuarea/invalidarea tranzacţiei online de către procesatorul de carduri agreat de Antrodia.ro, ȋn cazul plăţii online;

5.5.3 datele furnizate de către Cumpărător, pe Site, sunt incomplete şi/sau incorecte (Cumpărătorul fiind responsabil integral pentru completarea şi utilizarea informaţiilor furnizate ȋn cadrul formularelor disponibile pe Site);

5.5.4 livrări consecutiv eşuate;

5.5.5 alte motive obiective (e.g. suspiciuni cu privire la modalitatea de plată).

5.6 Contractul se consideră a fi încheiat în momentul în care Vânzătorul confirmă prin email/sms plasarea Comenzii de către Cumpărător şi disponibilitatea Produselor, prin acceptarea ofertei acestuia privind achiziţionarea Produselor menţionată în Comandă.

5.7 Ȋn cazul ȋn care un Produs, comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă (i) va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt şi (ii) va returna ȋn contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului şi/sau serviciului, ȋn termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat ȋn mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

5.8 Disponibilitatea unui Produs va fi afişată ȋn Site, dupa cum urmează:
• expresia „ȋn stoc” semnifică faptul că există mai mult de 3 bucăţi ȋn stoc;
• expresia „stoc limitat” semnifică faptul că există mai puţin de 3 bucăţi ȋn stoc;
• expresia „precomandă” semnifică faptul că Produsul nu este disponibil ȋn stoc, dar, dacă veţi ȋnregistra o comandă pentru un Produs care are ȋn dreptul lui „precomandă”, unul dintre consultanţii noştri de vânzări va verifica termenul de aprovizionare şi vă va contacta ca să vă comunice disponibilitatea Produsului;
• expresia „stoc epuizat” semnifică faptul că Produsul nu mai este disponibil ȋn stoc;
• expresia „momentan indisponibil” semnifică faptul că momentan nu putem procura Produsul.

6. FACTURARE – PLATĂ. MODALITĂŢI DE PLATĂ

6.1 Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate ȋn fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia ȋn vigoare.

6.2 Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conţine Produse vândute pe Antrodia.ro, exclusiv ȋn format electronic, prin adăugarea facturii ȋn Contul Cumpărătorului şi/sau prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător ȋn Contul său. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ȋi revin obligaţiile de a-şi actualiza, ori de câte ori este cazul, datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente ȋn Cont. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul ȋşi exprimă acordul să primească facturile ȋn format electronic, prin adăugarea acestora de către TAIPEI CIMEO ȋn Contul său şi prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată ȋn Contul său.

6.3 Toate preţurile Produselor afişate ȋn cadrul Site-ului sunt exprimate ȋn lei, includ T.V.A., conform legislaţiei ȋn vigoare. Preţul final plătit de Cumpărător este format din preţul Produsului şi cheltuielile de livrare.

6.4 Sunt acceptate una dintre următoarele modalităţi de plată:

6.4.1 plata ȋn numerar – ȋn lei, integral, la livrare, caz ȋn care curierul va preda Cumpărătorului o chitanţă; din motive de securitate, Vânzătorul poate să nu permită această variantă la primele comenzi ale unui Cumpărător;

6.4.2 plata online prin card de debit/credit – ȋn lei, integral, pe Site. Această metodă de plată este complet securizată, banca şi procesatorul de plăţi (EuPlatesc.ro ) fiind singurele instituţii care intră ȋn contact cu informaţiile dumneavoastră. Ȋn cazul ȋn care Tranzactia este autorizată, plata este operată instantaneu, iar Produsele achiziţionate vor fi livrate de Curier ȋn termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul confirmării plăţii;
Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este PayU SA, societate constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din Polonia, înregistrată în Registrul Întreprinderilor ținut de Tribunalul Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, sub numărul de înregistrare 0000274399, având sediul social situat în 182 Grunwaldzka, 60-166 Poznan, Polonia.
Ȋn anumite cazuri, pentru menţinerea securităţii Tranzacţiilor, la ȋnregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale ȋn cazul terminalelor mobile care au această facilitate. Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor, Utilizatorul/Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces ȋn cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (e.g. să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).

6.4.3 plata prin ordin de plată – ȋn lei, integral, printr-un canal de internet banking sau direct la o agenţie/sucursală a unei societăţi bancare, urmând ca, ȋn acest caz, Cumpărătorul să transmită prin e-mail Vânzătorului dovada plăţii. Ȋn cazul ȋn care Tranzactia este autorizată, plata este operată instantaneu, iar Produsele achiziţionate vor fi livrate de Curier ȋn termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul confirmării plăţii.

6.5 Tariful de transport pentru comenzile de peste 480 lei este suportat de către Vânzător. Ȋn cazul comenzilor cu o valoare mai mică de 480 lei, tariful de transport este suportat de către Cumpărător.

6.6 Coletele trimise şi neridicate ȋn termen de 10 zile de la sediul curieratului rapid, vor fi returnate automat de către curier. Ȋn acest caz, va trebui să achitaţi ȋn contul TAIPEI CIMEO sumele corespunzătoare transportului tur-retur şi taxele de magazinaj ȋn eventualitatea ȋn care doriţi să vă trimitem din nou coletul. Ȋn caz contrar ne vedem obligaţi să vă retragem dreptul de Client/Cumpărător al magazinului nostru şi/sau a limita opţiunile de plată pentru comenzi ulterioare. Ȋn cazul achitării Comenzii ȋn avans prin card sau transfer bancar, costurile de expediere vor fi reţinute din suma returnată.

7. LIVRAREA ŞI RECEPŢIA PRODUSELOR

7.1 Vânzătorul poate efectua livrarea Produselor pe teritoriul României, dar şi ȋn străinătate (Vânzătorul va decide de la caz la caz).

7.2 Pentru Produsele vândute pe Antrodia.ro, care sunt ȋn stoc, livrarea se va efectua prin Curier, ȋn Bucureşti sau ȋn ţară:

7.1.1. ȋn mod normal, livrarea se va face ȋntr-un termen de 24-72 de ore de la confirmarea Comenzii;

7.1.2. ȋn mod excepţional (e.g. perioade de sărbătoare, condiţii meteo nefavorabile, stare de urgenţă), timpul de livrare se poate mări.

7.3 Pentru comenzile din străinătate, detaliile, termenul de livrare şi preţul final vor fi comunicate prin e-mail/apel telefonic, iar expedierea se va face după confirmarea ȋncasării contravalorii Produselor şi a taxelor de transport. Pentru comenzile din străinătate, va fi aplicabilă o procedură specială. După discuţia telefonică sau după schimbul de emailuri, se trimite comanda fermă pe email la comenzi@cimeo.ro, ȋmpreună cu datele personale ale Cumpărătorului, pentru ca Vânzătorul să poată emite o factură proformă pe care o va transmite Cumpărătorului, prin email. Aceasta va conţine preţul Produselor şi taxa de transport (care diferă ȋn funcţie de anumiţi factori: adresa de livrare, greutatea şi dimensiunea coletului, ţara ȋn care se doreşte livrarea). După confirmarea plăţii, se va efectua livrarea prin Curier, ȋn termen de 5-7 zile lucrătoare. Se va confirma Cumpărătorului, pe email, transmiterea coletului, ȋmpreună cu numărul de AWB al acestuia pentru a-l urmări ȋn expediţie.

7.4 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor. Fiecare Produs va avea ȋnscripţionate pe ambalaj termenul de valabilitate şi lotul. Produsele cosmetice vor avea o pictogramă pe ambalaj (i.e. o cutie rotundă desfăcută şi un număr) care semnifică numărul de luni al termenului de valabilitate al Produsului, din momentul ȋn care acesta a fost deschis.

7.5 La solicitarea TAIPEI CIMEO sau a Curierului, Cumpărătorul va face dovada identităţii sale, dacă este necesar, prin unul sau mai multe acte de identificare emise de autorităţi oficiale şi va comunica numărul de Comandă atribuit de către Antrodia.ro. Ȋn cazul ȋn care Cumpărătorul se află ȋn imposibilitatea recepţionării Comenzii, ȋn mod personal, Comanda va fi predată la adresa precizată, (i) doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani şi (ii) doar ȋn cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii / al codului PIN furnizat de firma de curierat prin SMS/email. Ȋn cazul livrării Comenzii şi ȋn situaţia ȋn care Curierul nu poate avea acces ȋn locaţia respectivă, Cumpărătorul trebuie să se asigure că poate recepţiona această Comandă.

7.6 Cumpărătorul sau reprezentantul Cumpărătorului se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate. De asemenea, Cumpărătorul va verifica dacă Produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri. Prin semnarea bonului de livrare, Cumpărătorul recunoaşte primirea ȋn bune condiţii şi ȋn totalitate a Produselor comandate.

7.7 Condiţiile de livrare a Produselor se completează cu Termenii şi condiţiile companiei de curierat utilizate de Vânzător.

7.8 Livrarea va fi considerată a fi fost ȋndeplinită la momentul predării Produselor comandate de către Cumpărător.

8. DREPTUL DE RETRAGERE. PRODUSE PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE. DREPTUL DE RETUR

8.1 Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la primirea Produselor, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

8.2 Cumpărătorul se obligă să notifice TAIPEI CIMEO privind intenţia sa de a returna Produsele achiziţionate, prin e-mail la adresa comenzi@cimeo.ro, respectiv să efectueze returul fără notificare, ȋn termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la primirea Produselor. Ȋn caz contrar, TAIPEI CIMEO poate refuza coletul.

8.3 Pentru notificarea prin e-mail, Cumpărătorul (i) va completa integral şi va transmite către TAIPEI CIMEO „Formularul de retur produse” sau (ii) va face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din Contract.
Către: TAIPEI CIMEO S.R.L.,
Str. Poet Vasile Cârlova nr. 2, bl. A7bis, ap. 26, sector 3, Bucureşti, e-mail comenzi@cimeo.ro, telefon 0764 220 786
Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse: __________________________________________
Produsele au fost comandate la data: ______________________________________
Numărul comenzii: _____________________________________________________
Numele consumatorului: ________________________________________________
Adresa consumatorului: _________________________________________________
Semnatura consumatorului: ______________________________________________
Data: _______________________________________________________________

8.4 Ȋn cazul ȋn care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract ȋn cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au ȋnsoţit Produsul respectiv. Ȋn cazul ȋn care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma ȋn maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

8.4.1.pentru Comenzile achitate ramburs => prin restituirea contravalorii Produsului ȋn contul bancar transmis de Cumpărător sau prin generarea unui voucher cu valoarea Produsului returnat;

8.4.2. pentru Comenzile achitate cu card bancar de credit/debit => prin restituire ȋn contul din care a fost efectuată plata sau prin generarea unui voucher cu valoarea Produsului returnat;

8.4.3. pentru Comenzile achitate cu ordin de plată => prin virament bancar sau prin generarea unui voucher cu valoarea Produsului returnat.

8.5 Vânzătorul va amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor vândute.

8.6 Cauze de neacceptare a returului:

8.6.1 deteriorări ale ambalajului;

8.6.2 expunere excesivă la radiaţii solare;

8.6.3 lipsa sau modificarea informaţiilor referitoare la lotul şi la termenul de valabilitate aferente Produsului;

8.6.4 deteriorările produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de folosire/depozitare/manipulare.

8.7 Toate celelalte prevederi cuprinse ȋn legislaţia ȋn vigoare, referitoare la acoperirea de către Vânzător a viciilor ascunse ale produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Cumpărătorilor sunt cele prevăzute ȋn legislaţia aplicabilă, acestea neextinzându-se asupra eventualelor daune cauzate de folosirea Produsului.

8.8 Ȋn cazul retururilor aferente Produselor neconforme care fac nesigură sau imposibilă administrarea lor, vor fi aplicabile următoarele măsuri:

8.8.1 pentru retururile integrale de Comenzi, Cumpărătorul va primi banii aferenţi Produselor returnate şi costul transportului achitat iniţial (dacă este cazul), ȋn interval de 30 de zile calendaristice de la data la care TAIPEI CIMEO acceptă returul;

8.8.2 pentru retururile parţiale de Comenzi, dacă valoarea Produselor rămase ȋn comandă nu respectă condiţiile ofertei/promoţiei referitoare la transportul gratuit, mai precis valoarea lor cumulată nu mai depăşeste 500 lei, Cumpărătorul primeşte banii aferenţi Produselor returnate, mai puţin costul unui transport aferent Produselor păstrate (Produsele păstrate vor fi asimilate unei Comenzi care nu se califică pentru transport gratuit).

8.9 Pentru a beneficia de returul Produselor, Cumpărătorul are următoarele obligaţii:

8.9.1 Produsul să fi fost cumparat de pe Site şi să fi fost folosit numai ȋn scopul pentru care a fost conceput;

8.9.2 să respecte instrucţiunile de folosire/depozitare/manipulare şi să utilizeze Produsul conform instrucţiunilor impuse de producător;

8.9.3 să păstreze documentul fiscal cu care a cumpărat Produsul şi să facă dovada achiziţiei;

8.9.4 să păstreze ambalajul original şi toate accesoriile care au venit ȋn acesta, precum şi să le livreze ȋmpreună cu Produsul.

8.10 Ȋn urma cercetării Produselor returnate, precum şi a respectării condiţiilor de retur, TAIPEI CIMEO poate accepta/refuza returul. Ȋn cazul refuzului, TAIPEI CIMEO va comunica Cumpărătorului motivele acestuia. Totodată, expedierea către Cumpărător a Produselor neacceptate ca retur se va face exclusiv pe cheltuiala şi la iniţiativa Cumpărătorului. Ȋn cazul ȋn care, ȋn termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării refuzului de preluare a returului, Cumpărătorul nu ȋntreprinde niciun demers pentru ridicarea Produsului, TAIPEI CIMEO va proceda la distrugerea acestuia, putând pune la dispoziţia Cumpărătorului documente doveditoare ȋn acest sens.

8.11 TAIPEI CIMEO nu va accepta returnarea Produselor (i) care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid ori (ii) care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător. Acest lucru se datorează faptului că Produsul poate fi returnat numai dacă este ȋn condiţii perfecte, inclusiv ambalajul, adică să nu prezinte sub nicio formă semne de uzură sau consum, să fie nedesfăcut, respectiv sigilat.

8.12 Având ȋn vedere faptul că Produsele comercializate de către TAIPEI CIMEO sunt obţinute din materii prime naturale, nu se vor accepta retururi pe considerente de diferenţe/discrepanţe de culoare/gust/miros/textură ȋntre acelaşi tip de Produs provenind din loturi diferite/lot similar, acestea neputând reprezenta o lipsă de conformitate sau un viciu ascuns.

8.13 Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

8.14 Ȋn cazul ȋn care o Comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, Cumpărătorul este obligat să returneze şi produsul cadou ȋn starea lui originală, nedeteriorat şi sigilat.

9 TESTIMONIALE, COMENTARII, ȊNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI.
RECLAMAŢII

9.1 Scrierea de Testimoniale, Comentarii, Ȋntrebări şi Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienţi/Cumpărători, ȋn secţiunile „Ȋntrebările şi răspunsurile clienţilor” şi „Testimoniale”. Informaţiile ȋnscrise pot fi atât pozitive, cât şi negative, şi se vor referi la caracteristicile şi modul de folosire al unui Produs.

9.2 Ȋn momentul ȋnregistrării unui/unei Testimonial/Comentariu/Ȋntrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienţii/Cumpărătorii (i) acordă Vânzătorului o licenţă neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial şi (ii) dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui şi de a afişa acest conţinut.

9.3 Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, ȋn momentul ȋnscrierii unui/unei Testimonial/Comentariu/Ȋntrebare/Răspuns ȋn secţiunile menţionate, se angajează să respecte următoarele reguli:

9.3.1 să folosească doar limba română. Sunt permise şi cuvintele sau expresiile care, deşi nu sunt considerate româneşti, sunt de largă utilizare ȋn toate mediile referitoare la domeniul respectiv;

9.3.2 să facă referiri doar la caracteristici şi/sau modul de utilizare al unui anumit Produs, evitând informaţii legate de aspecte care se pot schimba (preţ sau oferte promoţionale) sau informaţii care ţin de modul desfăşurării Comenzii;

9.3.3 să utilizeze un limbaj civilizat, corespunzător, neofensator, fără termeni obsceni, ameninţători sau care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;

9.3.4 să se asigure de ȋncadrarea corectă a conţinutului introdus pe Site astfel: orice Ȋntrebare va fi ȋnscrisă ȋn secţiunea „Ȋntrebările şi răspunsurile clienţilor” şi orice Testimonial va fi ȋnscris ȋn secţiunea „Testimoniale”;

9.3.5 să se asigure că informaţiile introduse de el sunt realiste, corecte, neȋnşelătoare şi ȋn conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel drepturile altor părţi;

9.3.6 să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obţine detalii suplimentare referitoare la un anumit Produs sau serviciu de pe Site, fără a face referire către alte societăţi care promovează vânzarea şi cumpărarea de produse;

9.3.7 să nu furnizeze sau să solicite, ȋn niciun mod şi ȋn nicio măsură, date personale (e.g. detaliile de contact, informaţii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume şi/sau prenume) sau orice altă informaţie care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

9.3.8 să nu ȋnscrie informaţii şi/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfăşoară aceeaşi activitate comercială ca şi Vânzătorul;

9.3.9 să nu ȋncerce fraudarea serviciilor puse la dispoziţie de către Vânzător sau să ȋnscrie Testimoniale/Comentarii/Ȋntrebări/Răspunsuri care să conţină materiale de natură publicitară;

9.3.10 să nu utilizeze Testimonialul/Comentariul/Ȋntrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, ȋn acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului ȋnscrise pe Site.

9.4 Pe lângă o evaluare realistă critică, ȋn momentul ȋnscrierii unui Testimonial, Cumpărătorul va adăuga şi un Rating relevant pentru Produsul aferent. Testimonialele, ȋmpreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influenţa Rating-ul general al Produsului, număr care apare ȋntre paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Testimonial ȋnsoţit de un Rating mare conduce la o creştere a Rating-ului general, iar un Testimonial ȋnsoţit de un Rating mic conduce la o scădere a Rating-ului general.

9.5 Cumpărătorii care ȋnscriu Testimoniale la care ataşează fişiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

9.5.1 fişierele ȋncărcate vor conţine imagini şi/sau videoclipuri care se referă la Produsul pentru care se scrie Testimonialul, asigurându-se că fişierele ȋncărcate respectă drepturile de autor;

9.5.2 fişierele ȋncărcate nu vor conţine violenţă, conţinut pentru adulţi, limbaj licenţios sau alt conţinut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;

9.5.3 fişierele ȋncărcate nu vor conţine informaţii legate de alte persoane;

9.5.4 fişierele ȋncărcate nu vor conţine URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfăşoară aceeaşi activitate comercială ca Vânzătorul.

9.6 Când un/o Testimonial/Comentariu/Ȋntrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conţinut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conţinut este examinat cu atenţie de către Vânzător pentru a determina dacă ȋncalcă Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

9.7 Ȋn cazul ȋn care Vânzătorul constată ȋncălcarea Termenilor şi Condiţiilor Antrodia.ro, ȋn mod repetat, acesta ȋşi rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a ȋnscrie Testimoniale/Comentarii/Ȋntrebari sau Răspunsuri ȋn secţiunile „Ȋntrebări şi răspunsuri ale clienţilor” şi „Testimoniale”.

9.8 TAIPEI CIMEO nu ȋşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

9.9 Orice Cumpărător va avea dreptul să transmită Vânzătorului eventuale Reclamaţii, ȋn termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achiziţiei Produsului reclamat/contestat.

9.10 Cumpărătorii pot adresa reclamaţiile, ȋn scris, ȋn limba română, prin (i) poştă/curier (TAIPEI CIMEO S.R.L. – Str. Poet Vasile Cârlova nr. 2, bl. A7bis, ap. 26, sector 3, Bucureşti), prin (ii) email (comenzi@cimeo.ro) sau prin (iii) intermediul Site-ului (a se vedea formularul de contact – https://www.cimeo.ro/contact ).

9.11 Reclamaţia trebuie să conţină următoarele informaţii:

9.11.1 numele/denumirea complet(ă) a(l) Cumpărătorului care adresează Reclamaţia;

9.11.2 calitatea acestuia (ȋn cazul ȋn care Reclamaţia este semnată de un ȋmputernicit al Cumpărătorului ori de către reprezentantul unei societăţi comerciale);

9.11.3 datele de identificare ale Cumpărătorului;

9.11.4 descrierea completă a defectului/celor reclamate, precum şi numărul şi data facturii de achiziţionare a Produselor;

9.11.5 modalitatea aleasă de Cumpărător pentru răspunsul TAIPEI CIMEO şi informaţii privind aceasta (e.g. adresă de email, adresa de corespondenţă);

9.11.6 data ȋntocmirii Reclamaţiei;

9.11.7 semnătura persoanei care formulează Reclamaţia.
Lipsa unuia sau a mai multor informaţii din cele de mai sus, va da dreptul TAIPEI CIMEO de a nu răspunde reclamaţiei.

9.12 Reclamaţiile vor fi recepţionate şi procesate de luni până vineri, ȋn intervalul orar 08:30-16:30.

9.13 Termenul de rezolvare a Reclamaţiei, de către Vânzător, este de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data primirii sesizării. Ȋn situaţia ȋn care Reclamaţia nu a fost soluţionată ȋn acest termen, ȋn termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului de soluţionare, reprezentanţii TAIPEI CIMEO ȋl vor contacta pe Cumpărător pentru a-l informa despre motivele pentru care aceasta nu a fost soluţionată.

9.14 TAIPEI CIMEO nu poate garanta soluţionarea favorabilă a Reclamaţiei. Ȋn cazul ȋn care Cumpărătorul nu va considera soluţia oferită de către TAIPEI CIMEO drept potrivită, acesta se va putea adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (http://reclamatii.anpc.ro/Reclamatie.aspx), iar in situaţia ȋn care nici măsurile dispuse astfel nu vor fi satisfăcătoare, instanţei judecatoreşti competente.

10 GARANŢII

10.1 Toate Produsele comercializate de către TAIPEI CIMEO beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei ȋn vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, ȋn ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător ȋn parte.

11 TRANSFERUL PROPRIETĂŢII PRODUSELOR

11.1 Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului, ȋn locaţia indicată ȋn Comandă (ȋnţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de Curier).

12 RĂSPUNDERE

12.1 Vânzătorul nu poate fi ţinut responsabil pentru daune de orice fel, pe care Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al ȋndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrare şi, ȋn special, pentru pierderea acestora.

12.2 Prin crearea şi utilizarea Contului, Clientul/Cumpărătorul ȋşi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de Cont (user şi parolă) şi pentru gestionarea accesării Contului, şi, ȋn măsura permisă de legislaţia ȋn vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

12.3 Prin crearea Contului şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul/ Cumpărătorul acceptă ȋn mod expres şi fără echivoc Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro, ȋn ultima versiune actualizată care este comunicată ȋn cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

12.4 TAIPEI CIMEO ȋşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica periodic Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro, pentru a reflecta orice modificări ale modului şi condiţiilor de funcţionare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Utilizatorilor/Clienţilor/Cumpărătorilor, de la momentul afişării ȋn Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestui Document. TAIPEI CIMEO ȋşi rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori ȋn afişare care pot surveni ȋn urma unor greşeli de dactilografiere, lipsa de acurateţe sau erori ale produselor software, fără a anunţa ȋn prealabil.

13 EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

13.1 TAIPEI CIMEO nu ȋşi asumă răspunderea şi nu va putea fi ȋnvinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului Site-ului. TAIPEI CIMEO nu poate garanta că Site-ul, serverele pe care este gazduit sau emailurile trimise de la Site (i) sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potential dăunător, că (ii) nu conţin erori, omisiuni, defecţiuni, ȋntârzieri sau ȋntreruperi ȋn operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul foloseşte Site-ul pe riscul propriu, TAIPEI CIMEO neputând fi trasă la răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Site. De asemenea, TAIPEI CIMEO nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni ȋn redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.

13.2 Informaţiile incluse pe Site au caracter informativ (fotografiile Produselor sunt cu titlu de prezentare) şi sunt puse la dispoziţie cu bună-credinţă, din surse pe care TAIPEI CIMEO le consideră de ȋncredere. Ȋn cazul ȋn care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţa TAIPEI CIMEO la adresa de e-mail office@cimeo.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

13.3 TAIPEI CIMEO ȋşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afişate pe Site ca urmare a unor erori tehnice sau, care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru Produse (preţuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice Cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

13.4 Acest Site poate conţine linkuri către alte site-uri pe care le considerăm a fi de interes pentru Utilizatori/Clienţi/Cumpărători. Deşi ȋncercăm să alegem aceste site-uri ȋn funcţie de informaţia pe care o furnizează, TAIPEI CIMEO nu ȋşi asumă răspunderea pentru conţinutul, calitatea, siguranţa, disponibilitatea, corectitudinea, politica de confidenţialitate sau alte politici ale acelor site-uri ori pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin acele site-uri. Vă informăm că atunci când daţi click pe astfel de link-uri, părăsiţi Site-ul nostru pentru a naviga pe internet şi a intra pe alte site-uri.

13.5 TAIPEI CIMEO ȋşi asumă răspunderea pentru eventualele erori de preţ sau stoc. Aceste erori nu obligă TAIPEI CIMEO la nicio actiune. Preţurile şi disponibilitatea Produselor comercializate de către TAIPEI CIMEO pot suferi modificări ulterioare, acest lucru fiind influenţat de factori externi (e.g. politica de preţuri a partenerilor TAIPEI CIMEO sau disponibilitatea Produselor ȋn stocul acestora). Confirmarea comenzii şi a preţului de vânzare este efectuată doar după procesarea acesteia de către agenţii TAIPEI CIMEO.

13.6 TAIPEI CIMEO nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

13.7 În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi şi/sau a reprezentanților autorizați, răspunderea față de Cumpărător, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contract.

14 CONFIDENŢIALITATE

14.1 TAIPEI CIMEO va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi. Dezvăluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar ȋn condiţiile menţionate ȋn prezentul document.

14.2 Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi facută de Cumpărător cu privire la Comandă/Contract, fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

14.3 Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui Site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, ȋn interes propriu, aceste informaţii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. De asemenea, TAIPEI CIMEO nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia ȋn vigoare nu prevede altceva ȋn acest sens.

15 COMUNICĂRI COMERCIALE

15.1 Clientul/Cumpărătorul ȋşi poate modifica ȋn orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conţinând informaţii generale şi tematice, inclusiv informaţii cu privire la oferte sau promoţii, după cum urmează:

15.1.1 prin modificarea setărilor din Cont la secţiunea „Abonările mele”;

15.1.2 prin accesarea link-ului de dezabonare afişat ȋn Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau

15.1.3 prin contactarea Vânzătorului.

15.2 Prin adăugarea de Produse ȋn secţiunea din Cont:
„Coşul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
• la modificarea preţului Produselor adăugate ȋn secţiunea „Coşul meu”,
• la recomandări de Produse similare cu cele adăugate ȋn secţiunea „Coşul meu”,
• la existenţa Produselor ȋn secţiunea „Coşul meu”, şi
• disponibilitate stoc Produse adăugate ȋn secţiunea „Coşul meu”.
„Favorite”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
• la modificarea preţului Produselor adăugate ȋn secţiunea „Favorite”,
• la recomandări de Produse similar cu cele adăugate ȋn secţiunea „Favorite”, şi
• disponibilitate stoc Produse adăugate ȋn secţiunea „Favorite”.

15.3 Ȋn urma achiziţionării unui Produs, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului Comunicări Comerciale cu privire la sugestii de Produse recomandate a fi utilizate ȋmpreună cu Produsul achiziţionat.

15.4 Clientul/Cumpărătorul se poate dezabona, ȋn orice moment, de la Comunicările Comerciale transmise de Vânzător, prin accesarea link-ului de dezabonare afişat ȋn mesajele comerciale primite de la Vânzător sau prin contactarea Vânzătorului ȋn acest sens.

15.5 De asemenea, pentru ȋmbunătăţirea ofertei de Produse şi a experienţei de cumpărare, vom putea folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piaţă şi sondaje de opinie. Informaţiile obţinute ȋn urma acestor cercetări de piaţa şi a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate ȋn scopuri publicitare, ci doar ȋn cele menţionate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piaţă şi sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. şi nici transmise către terți şi nici nu vor fi publicate. Puteţi obiecta la utilizarea datelor ȋn scopuri de cercetare de piaţă şi sondaje de opinie ȋn orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afişat ȋn mesaj sau prin contactarea TAIPEI CIMEO.

16 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1 Vă rugăm să parcurgeţi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro.

17 FOLOSIREA COOKIE-URILOR

17.1 Vă rugăm să parcurgeţi Politica de Cookies , care face parte din Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro.

18 FORŢA MAJORĂ

18.1 Nici una dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau ȋn mod corespunzător, total sau parţial, este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, ȋn afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

18.2 Dacă ȋn termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu ȋncetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi ȋncetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19 LEGEA APLICABILĂ. JURISDICŢIA

19.1 Prezentul Contract a fost construit şi va fi guvernat ȋn conformitate cu legea română.

19.2 Orice diferend decurgând din încheierea şi executarea Contractului, care va apărea ȋntre Vânzător şi Cumpărători, se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din Municipiul Bucureşti.

19.3 Prevederile art. 19.2 de mai sus vor fi aplicabile şi pentru eventualele diferende care ar putea apărea ȋntre Vânzător şi Clienţi/Utilizatori.

20 DISPOZIŢII FINALE

20.1 Crearea de conturi multiple de către un Client/Cumpărător, folosind adrese generate automat şi care expiră după o perioadă de timp predefinită, cu scopul de a putea beneficia de promoţii sau oferte, precum şi orice alt tip de comportament de natură a afecta bunul mers al promoţiilor/ofertelor/concursurilor, sunt interzise şi vor fi considerate drept tentative de fraudă. TAIPEI CIMEO ȋşi rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor/ofertelor/concursurilor ȋn curs, de a anula contul fără a preaviz sau alte formalităţi sau despăgubiri. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă vor fi pedepsite conform legii penale.

20.2 Neexercitarea sau ȋntârzierea ȋn exercitarea oricărui drept sau remediu, ȋn legatură cu o ȋncălcare a Termenilor şi Condiţiilor Antrodia.ro, nu va avea efectul unei renunţări din partea TAIPEI CIMEO pentru ȋncălcări viitoare sau similare.

20.3 Ȋn cazul ȋn care, ȋn orice moment, o instanţă competentă constată că oricare sau câteva dintre prevederile din Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro sunt sau devin ilegale sau nule din orice punct de vedere, nici legalitatea şi nici valabilitatea celorlalte prevederi din Termenii şi Condiţiile Antrodia.ro nu vor fi afectate sau diminuate ȋn niciun mod. Ȋn acest caz, acea(le) prevedere(i) va/vor fi aplicată(e) ȋn cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, urmând ca celelalte prevederi să rămână ȋn vigoare şi pe deplin aplicabile.
* * *
* *
*
Vă mulţumim pentru atenţie şi vă urăm navigare plăcută pe Site!
Echipa TAIPEI CIMEO